Задание на проектирование

Задание на проектирование
Projektesanas-uzdevums
Projektēšanas uzdevums
Задания на проектирование.pdf
AVK Projektesanas uzdevuma forma.pdf
Pielikums 1. Būvniecības vietas klimatiskie apstākļi.pdf
Pielikums 2. Ēkas arhitektūras-plānošanas risinājums.pdf
Pielikums 3. Iekštelpu klimatiskie apstākļi.pdf
Pielikums 4. Gaisa vadu blīvuma klases.pdf