Курс "Задание на проектирование"

Projektesanas-uzdevums2

Mācību plāns semināram: Projektēšanas uzdevums

Mērķauditorija: Profila specialisti ventilācijas, apkures, gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāji, būvuzraugi, būvdarbu vadītāji. Saistošie specialisti: pasūtītāji, arhitekti.

Kursa mērķi: Specialistu profesionāla pilnveide. Tehniski-ekonomiska pamatojuma sastādīšana. Komforta parametri un ekspluatācijas izdevumi. Kompleksa risinājumi komforta un energoefektivitātes jautājumos. Projektēšanas uzdevuma loma būvniecības procesa. Gala mērķī un to pārbaudes kritēriji. Normatīvo aku prasību apskats.

Mācību materiāli: Projektēšanas uzdevuma pārraugu formas. Prezentācija autora mājaslapā.

Valodas: Apmācības notiek latviešu un krievu valodas.

Apmācību veidi: Klātiene mācību centrā. Klātiene klienta birojā. Attālināti, tiešraide.

Semināra saturs:

1. Projektēšanas uzdevuma mērķis.

2. Komforts un ekspluatācijas izmaksas.

3. Projektēšanas uzdevuma loma būvniecības procesa.

4. Konsultācijas projektēšanas laika un projektu ekspertīze.

5. Autoruzraudzība. Izmaiņas projekta. Montāžas kvalitāte.

6. Ieregulēšana. Funkcionālas pārbaudes.

7. Nodošana ekspluatācijā. Izpildes dokumentācija.

8. Sistēmu ekspluatācija. Darba kvalitātes kritēriji. Nepieciešamie pasākumi lai uzturēt sistēmas tehniska kartība.

Semināra ilgums: 4 stundas

Autors un lektors: Mg.sc.ing. Dmitrijs Ivancovs