Būvuzrauga loma būvniecības procesa

Būvuzrauga loma būvniecības procesa

Mācību plāns semināram: Būvuzrauga loma būvniecības procesa

Mērķauditorija: Profila specialisti ventilācijas, apkures, gaisa kondicionēšanas sistēmu būvuzraugi, būvdarbu vadītāji. Saistošie specialisti: pasūtītāji, arhitekti.

Kursa mērķi: Specialistu profesionāla pilnveide. Būvniecības procesa dalībnieku pienākumi un atbildība. Strīdu un konflikta situācijas risināšanas veidi. Ciņa ar nepamatotiem vai pārmērīgiem prasībām. Nekvalitatīvo darbu izpildes sekas.

Mācību materiāli: Prezentācija autora mājaslapā.

Valodas: Apmācības notiek latviešu un krievu valodas.

Apmācību veidi: Klātiene mācību centrā. Klātiene klienta birojā. Attālināti, tiešraide.

Semināra saturs:

1. Būvuzraudzības procesa mērķis un būtība.

2. Projektēšanas uzdevuma loma būvniecības procesa

3. Konsultācijas projektēšanas laika un projektu ekspertīze.

4. Būvuzraudzība būvniecības laika. Autoruzraudzība.

5. Ieregulēšana. Funkcionālas pārbaudes.

6. Nodošana ekspluatācijā. Izpildes dokumentācija. Servisa apkalpošanas personāla apmācības.

7. Sistēmu ekspluatācija. Darba kvalitātes kritēriji. Nepieciešamie pasākumi lai uzturēt sistēmas tehniska kartība.

Semināra ilgums: 4 stundas

Autors un lektors: Mg.sc.ing. Dmitrijs Ivancovs